Global DCHL
 
จุดเริ่มต้นของอาชีพที่มีอนาคตสดใส
ผู้แทนจำหน่าย
แผนการตลาด
DCHL Community
Download Forms
 
 
จุดเริ่มต้นของอาชีพที่มีอนาคตสดใส
 

           บริษัท ดิจิตอล คราวน์ โฮลดิ้ง จำกัด เป็นหนึ่งในเอเชียที่ดำเนินธุรกิจการตลาดแบบเครือข่ายที่ประสบ ความสำเร็จอย่างดีเยี่ยม ภายใต้ตราสินค้า Lampe Berger และ ESTEBEL ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการบำบัดเครื่องหอมที่มีชื่อของผรั่งเศส และยังมีผลิตภัณฑ์ดูแลบำรุงผิวอีกด้วย ศตวรรษใหม่ีนี้การดำรงชีวิต สุขภาพ และสภาพความเป็นอยู่ล้วนเกี่ยวข้องกับผู้คน ดังนั้นผลิตภัณฑ์ของเรา จึงสร้างมาเพื่อให้ตรงกับความต้องการ และปรับปรุงคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

           ทุกวันนี้เราเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีการขยายเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย การตลาดเครือข่ายนี้แสดงให้เห็นถึงโอกาสในการหารายได้ และเป็นระบบการขายซึ่งขึ้นอยู่กับปริมาณสินค้า ที่ถูกขายโดยผู้แทนจำหน่าย ในทุกลำดับขั้น เ็ป็นธุรกิจที่มีความเหมือนอยู่ 3 ประการด้วยกัน คือ
ต้องว่าจ้างพนักงาน, ขยายธุรกิจแบบลูกโซ่ และธุรกิจรูปแบบเฟรนไชส์ ซึ่งยังไม่มีข้อจำกัดใด ๆ ดังนั้นการเป็นหุ้นส่วนธุรกิจกับ DCHL จึงนับได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของงานอาชีพที่มีอนาคตสดใส

 
Copyright © 2006 DCHL - All rights reserved